AKTUALITY         TŘÍDY          FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

PŘIPRAVUJEME » » »

 

POMŮCKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
naleznete zde.
Přehled je pouze orientační, bude upřesněn jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče,
dne 25. května 2018 vešlo v platnost
nové nařízení Evropské unie, které sjednocuje ochranu
osobních údajů ve všech zemích EU, zkráceně GDPR.
Podrobné informace o GDPR v naší organizaci naleznete
zde.

 

Klíče k tajemstvím školy

Předposlední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Už potřinácté zde proběhla akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou opět pro děti a jejich rodiče připravili vyučující. V roli průvodců se i letos velmi dobře osvědčili dobrovolníci z řad žáků. A pak už následovala tajemná cesta naší školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost v tělocvičně, vystřihovali, lepili, malovali, snažili se rozpoznat různé zvuky a tóny, poznávali rozličné geometrické tvary, pozorovali živočichy, pracovali na interaktivní tabuli atd. Odměnou za splněný úkol na každém stanovišti byl klíček z papíru. Také letos byli do aktivit připravených pro děti zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr zajímavého odpoledne děti obdržely z rukou ředitelky školy Marie Novákové symbolický klíč ke škole, vymodelovaný z moduritu a zavěšený na stužce. Zábavné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. A co říci závěrem? Snad jen to, že cílem celého zábavného programu byla především snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí a tím jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již 3. září.
                                                                                                                rsch

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

DĚTI čtou DĚTEM

Projekt knihovny ve spolupráci se Základní školou letos proběhl již po sedmé. I v letošním roce se nad stránkami knih setkali žáci většiny tříd Základní školy a předškoláčci ze školy mateřské. Celkem se nad knihou sešlo 223 dětí!!!

Pokračování článku naleznete zde.

 

Květinový den ve Vyšším Brodě

16. květen se v celé ČR připomíná jako Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již podvaadvacáté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci, aby v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávali květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Dobrovolné sbírky, jejímž ústředním tématem pro letošní rok je prevence nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku, se opět ujaly děti z deváté třídy, jmenovitě Zuzana Chmelařová, Lada Filipová, Adéla Vobořilová, Andrea Chládková, Hana Kajerová a Gábina Duchoňová. Děvčata měla za úkol nejen kytičky prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a, bohužel, i se smutnou statistikou. Rakovina tlustého střeva a konečníku je totiž třetím nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním v evropské populaci a ČR zaujímá v celosvětovém měřítku 6. místo, co do výskytu kolorektálního karcinomu i úmrtnosti na něj. V České republice ročně onemocní přes 8000 lidí a téměř polovina jich bohužel zemře! Je také nutné mít na paměti, že tento karcinom se zpočátku vyvíjí bezpříznakově. I proto je prevence tak důležitá!
Přestože letos počasí děvčatům vůbec nepřálo, podařilo se i tento rok vybrat velmi pěknou částku ve výši 5741,- Kč.
Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé.
Velké poděkování patří pochopitelně i všem zúčastněným za prodej květinek, a především paní učitelce Martině Markové za přípravu a realizaci této náročné, ale smysluplné akce.
                                                                                                                rsch

Dračí lodě 2018

Dne 18. 5. jsme se kolem 7:30 h začali scházet na autobusové zastávce a v 7:45 h jsme odjeli směrem na Lipno. Když jsme společně s paní učitelkou Karolínou Trojákovou dorazili do kempu, převlékli jsme se a vypůjčili si loď pro seznámení se s pádlem a závodní lodí. Okolo jedenácté hodiny nás čekal první závod. Celkem jsme jeli závody 3, z toho jsme dva vyhráli. V kategorii mladších bylo 11 posádek a v kategorii starších 6 posádek. Po celkovém sečtení časů ze všech 3 závodů jsme se umístili na hezkém pátém místě. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen jsme se odebrali na autobusovou zastávku a společně odjeli autobusem domů. Naše poděkování patří Dravým saním, které nám tyto závody zaplatily a umožnily trénink na vodě. Dále děkujeme paní učitelce Karolíně Trojákové za to, že si nás vzala na starost, a panu Karlu Trojákovi za podporu a kormidlování naší závodní lodě.

                                                                                    Text: Poláčková Denisa

Do Vendulčiny sbírky přibyl bronz!

Velkou radost nám udělala Vendula Kajerová, která se ve čtvrtek 17. května zúčastnila krajského kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek ve Strakonicích. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratila a vyzpívala si velmi pěkné 3. místo! Vendulce pochopitelně gratulujeme a opakovaně děkujeme i paní učitelce Kajerové za Vendulčinu přípravu i doprovod na soutěž.
                                                                                                                rsch

 

Jihočeský zvonek i letos úspěšně zazvonil! A hned dvakrát!

Poděkování za pěknou reprezentaci naší základní školy si zaslouží děti, které se 4. května zúčastnily okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Andrea Petrů, Anna Jarošová a Vendula Kajerová ostudu rozhodně neudělaly! Všechny dívky se v těžké konkurenci snažily předvést co nejlepší pěvecký výkon, což se jim vyplatilo a podařilo. Vendulka se ve své kategorii sólový zpěv umístila na krásném 1. místě a svým skvělým pěveckým výkonem si zajistila postup do krajského kola ve Strakonicích! Ani Andrea s Aničkou nezůstaly pozadu. V kategorii duo si vyzpívaly stříbro. Gratulujeme tedy ke krásnému umístění, ale poděkování patří také paní učitelce Kajerové za pečlivou přípravu našich soutěžících a jejich doprovod na soutěž. A Vendulce budeme do krajského kola držet pěsti!!
                                                                                                               rsch

Výstava na radnici

Již počátkem ledna letošního roku začali žáci společně s učiteli výtvarně zpracovávat témata vztahující se k nejvýznamnější události letošního roku – ke 100. výročí založení republiky. Poslední dubnový týden práce žáků zdárně dospěly ke konci. Ve čtvrtek 26. dubna byla výstava kompletně nainstalována.
Pokud se chcete projít časem, navštivte během měsíce května prostory historické radnice.
Těšíme se na Vás!

                                                                              žáci a učitelé základní školy

 

Štafetový pohár 2018 v Kaplici

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Den bláznivých účesů

V pondělí 30. dubna se na naší škole konal již 11. ročník Dne crazy účesů. A opět to byla úžasná podívaná! Porota měla nelehký úkol, ocenit ty nejlepší. A jak to nakonec dopadlo?

Cena laku na vlasy
1. místo: Sabina Behancová
2. místo: Tomáš Krutský
3. místo: Žaneta Jarešová
Celkový dojem
1. místo: Petr Vařil
2. místo: Vanda Loudová
3. místo: Adam Mikeš

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce. Za poskytnutí ozvučení děkujeme kapele GinFis. Poděkování si zaslouží také rodiče, kteří se často na vymýšlení a přípravě účesů svých dětí podílí.

Každý rok velmi obdivujeme velkou nápaditost, originalitu, úžasné účesy i převleky a jsme rádi, že se tato akce stále těší velkému zájmu.
                                                                                                      I. Marková

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

2. jednání školního sněmu

Dne 9. 4. 2018 proběhlo ve třídě 4. A 2. jednání školního sněmu.
Sešli jsme se hlavně kvůli projednání průběhu celoškolní akce Den crazy účesů, který se bude konat 30. 4. 2018.
Mimo toto hlavní téma jsme se věnovali také návrhu pořízení zrcadel na dívčí záchody v 2. patře staré budovy. Tento návrh přednesly zástupkyně 4.A a 4.B.
Zastoupeny byly třídy 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.

                                                                 Za školní sněm Jakub Honetschläger

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání
do Základní školy Vyšší Brod ve školním roce 2018/2019

Seznam naleznete zde.

Zápis do 1. třídy

 

Angličtina nás baví

Někteří žáci naší školy si zlepšují své znalosti angličtiny také četbou anglických časopisů. Časopis Jump vyhlásil v tomto školním roce pro děti ve spolupráci s nakladatelstvím Cambridge University Press jazykovou soutěž, ve které soutěžící každý měsíc od září do února zpracovávali jeden úkol – např. poslech anglické četby s následným odpovězením kontrolních otázek, test ze znalostí vesmíru, řešení matematických a logických úloh, složení anglické básně, doporučení přečtené knihy a další (to vše v anglickém jazyce).Soutěže se zúčastnily základní školy z celé republiky. Máme velkou radost z umístění Jakuba Honetschlägera ze 7. A, který získal 2. místo v kategorii 6.-9. tříd. Gratulujeme!                                         (hk)

 

DO TĚLOCVIČNY PŘIPLULA LOĎ VIKINGŮ

26. 3. navštívili naši školu „lidé z fjordů“ – proslulí Vikingové. V představení skupiny Pernštejni z Pardubic jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o těchto proslulých loupeživých nájezdnících. Vyzkoušeli jsme si též jejich helmy a nácvik štítové hradby.
A víte, jak se Vikingové orientovali na moři? (Kromě použití slunečního kompasu a slunečního kamene např. i tak, že ochutnávali mořskou vodu a zkoumali její slanost – v blízkosti ústí velkých řek je totiž méně slaná a pevnina je nablízku.)

 

Projektový den k 100. výročí založení republiky

Ve čtvrtek 8. března se v naší škole konal další z projektových dnů, tentokrát na téma stého výročí vzniku republiky. Žáci a žákyně ve výtvarných dílnách zpracovávali různá témata spojená právě s vytvořením republiky. Cílem celoškolního projektu bylo především připomenutí si veledůležitých dějinných událostí, zároveň jsme ale tímto připravovali výtvarné práce pro nadcházející výstavu, která bude již brzy instalována v prostorách radnice. Proto neváhejte a výstavu navštivte, uděláte radost nejen sobě, ale i dětem, které pracovaly opravdu s velkou chutí!!!
                                                                                                                rsch

 

DIVADLO KAMARÁD

V pátek, ještě před jarními prázdninami, se žáci a žákyně 1. stupně shromáždili v malé tělocvičně. Do školy totiž zavítalo divadlo Kamarád. Děti se bavily a zároveň se do pohádek zapojily. Zájem o učinkování z řad malých herců byl veliký. Naštěstí se hrály pohádky rovnou tři.

 

Frymburská stopa

Ve středu 28. 2. se konal tradiční běžkařský závod Frymburská stopa, kde moh li závodit běžkaři, i ti, co na běžkách nikdy nestáli. Tohoto závodu se naše škola zúčastnila poprvé. A stálo to za to.
Ráno jsme se sešli v 7:50 u školy, kde jsme se spočítali a čekali na autobus, se kterým jsme jeli do Loučovic. V Loučovicích jsme nabrali loučovickou výpravu a pokračovali do Frymburka, kde se závody konaly. Na místě jsme zjistili, že když zrovna nebudeme závodit, tak svůj čas můžeme strávit v jedné ze tříd frymburské školy nebo v přízemí, kde se rozdávala startovní čísla. Bylo zde také k zapůjčení vybavení na běžky a i malé občerstvení v podobě čaje, ovoce, sušenek a buchty.
Během celého závodního dopoledne se vystřídaly všechny kategorie (1. - 9. třídy, holky a kluci zvlášť). Závodilo se na tratích od 500m do 1,5km. Některé závody byly velmi napínavé, jindy se rozhodlo hned v první zatáčce. Na závěr byli vyhlášeni všichni medailisté. Naším nejmladším byl Lukáš Purkrábek ze 3. třídy, získal krásnou stříbrnou medaili. Další medaile pro naši školu získali žáci, kteří bojovali v kategoriích šestých, sedmých a osmých tříd. Bronzovou medaili si odvezl Petr Vařil. Druhé pozice obsadili: Vendula Kajerová, Ruadhán O'Suilleabhain, Jakub Honetschläger a Jakub Vnuk. Nejvýše na stupních vítězů vystoupali Klára Syrovátková a Jan Šimša.
Děkujeme pořadatelům za půjčení běžkařského vybavení a uspořádání akce, frymburské škole za poskytnutí prostor, panu učiteli Jiřičkovi za zorganizování naší výpravy, učitelce Karolíně Trojákové za hlídání zmrzlých i nezmrzlých dítek a všem, kteří se rozhodli jet i přesto, že běžkovat neuměli, nebo že se jim nechtělo do velkých mrazů.
                                                                                                                                                                                                                  Klára Syrovátková

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Úspěšná zeměpisná olympiáda

Pěkným úspěchem se může pochlubit žák Jakub Honetschläger ze 7. A. V okresním kole olympiády v zeměpise, která se konala 20. února v Českém Krumlově, získal hezké 2. místo. Zahanbit se ale nenechal ani Broňa Bäuml z 9. A, který obsadil zasloužené 3. místo. Všem soutěžícím děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy, ale dík patří také vyučujícím za přípravu na soutěž a jejich doprovod.
                                                                                                               rsch

 

Úspěšná reprezentace v matematice

Gratulujeme dívkám z 5. A, a sice Emily Pham a Báře Furikové, které důstojně reprezentovaly naši školu v okresním kole MO v Českém Krumlově dne 24. ledna. Z celkového počtu 24 řešitelů Emily skončila na hezkém 7. místě, a Barbora dosáhla dokonce na stupně vítězů získáním pěkného 3. místa. Dívky navíc získaly pochvalu za úspěšné řešení úloh. Děkujeme tedy děvčatům za hezké umístění, dále paní učitelce Kotálové za pečlivou přípravu soutěžících, a pochopitelně také Karolíně Trojákové za doprovod dětí na soutěž.
                                                                                                            rsch

PINGPONGOVÁ NÁBOROVÁ SHOW
JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA STŮL

Dne 9. ledna se ve velké tělocvičně naší školy konala náborová show, na které děti mohly spatřit jednu z našich nejslavnějších stolních tenistek Ivetu Vacenovskou. Zábavná náborová show byla určena dětem od předškolního věku až po žáky 5. třídy. Pro stolní tenis se nadchly téměř všechny zúčastněné děti. Tak uvidíme, kolik z nich se dostaví na pondělní tréninky ...

Text: D. Čížková, foto: R. Marek

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Naše lípa

V přízemí školy „vyrostla“ lípa s mnoha zajímavými listy. Je to naše první připomenutí velkého letošního svátku – stého výročí vzniku Československé republiky. Svůj lipový list má na stromě každý žák naší školy. S proměnou stromu na lípu pomáhali žáci, a jak to dopadlo, vidíte na fotografii.

 

Vánoční dílny

Den před vánočními prázdninami děti projevily svou kreativitu a šikovnost při tvoření výrobků ve vánočních dílnách, které na naší škole proběhly již popáté. Rozmanité výrobky si děti odnesly domů, kde jistě potěší každého rodiče a doplní vánoční dekoraci.
                                                                                                       I. Marková

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK V AKCI

Třídění hliníku se zlepšilo, děti nosí z domova roztříděné plechovky od ostatního hliníku. Za to jim děkujeme, i když se to vždy nepovede. Proto jsme na začátku přírodovědného kroužku hliníkový sběr roztřídili. 
                                                                             Za kroužek Tereza Štroblová

 

Mikulášská družina v naší škole

Už se stalo tradicí, že v předvečer svátku Mikuláše chodí v naší škole žáci devátých tříd právě v přestrojení za Mikuláše, anděly a čerty a navštěvují 1. - 4. třídu. Letos padl los na nás. Překvapilo nás, že prvňáčci byli velmi stateční, vůbec se nebáli, zato některé starší děti měly slzy na krajíčku. Ale protože jsme byli hodní čerti a mikulášský košík byl plný dobrot, strach brzy všechny přešel. Myslíme si, že jsme si všichni trošku strašidelné dopoledne hezky užili.
                                              Za 9. A napsaly Natka Vidláková a Káťa Kroniková.

 

Turnaj v sálové kopané

V pátek 1. prosince se konal v naší tělocvičně turnaj v sálové kopané, který opět organizovali deváťáci. Zúčastnily se týmy od páté do deváté třídy, kromě chlapců ze 6. A. A jak nakonec zápasy dopadly? Na 1. místě se umístil tým ICONY z 8. A, 2. příčku obsadil tým LAZY AND GREEDY z 9. A, bronz si odnesl YELLOW TEAM ze 7. A a na krásném 4. místě skončili nejmladší účastníci turnaje ORLI z 5. A. Nejlepším střelcem byl vyhlášen David Nguyen z 9. A a nejlepším brankářem se stal Filip Maček z 5. A. Turnaj se velice vydařil, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost fanoušků. Děkujeme i paní učitelce Mikulové za ochotnou pomoc.
                                                  Za 9. A napsali Broňa Bäuml a Denisa Filipová.

 

Burza škol

V úterý 24. 10. 217 všichni žáci 9. třídy a vycházející žáci z 8. třídy navštívili Burzu škol, která se konala v Českém Krumlově. Žáci i jejich rodiče měli možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejména pak získat aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, ale také se mohli seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů. Všem žáků se burza líbila, některým pomohla s výběrem školy, někteří si doplnili informace o vybrané škole nebo se dozvěděli o dalších školách, o kterých do té doby vůbec nevěděli.
                                                                                                              b. m.

 

Projektový den

Ve středu 25. 10. 2017 proběhl projektový den „Od semínka ke stromu“. Děti se seznámily s prací lesníka a různými významy lesa pro náš život, dozvěděly se některé informace o myslivosti i o škůdcích lesa, poznávaly stromy podle větviček a šišek. Každý, kdo měl zájem, vysadil jeden stromeček, aby na vykácené ploše vyrostl opět les.
Děkujeme pracovníkům Správy městských lesů MěÚ Vyšší Brod a Lesům České republiky, lesní správě Vyšší Brod za krásný den, který nás obohatil o mnoho nového.
                                                                                           žáci a učitelé školy

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Výsledky voleb

Dne 9. 10. 2017 se konaly volby do školské rady. Za zákonné zástupce byl zvolen Lukáš Krutský (z přítomných 92 voličů získal 92 hlasů). Za pedagogický sbor byla zvolena, dne 4. 9. 2017, PaedDr. Blanka Mikulová (z přítomných 18 voličů získala 18 hlasů). Všem voličům děkujeme za účast a zvoleným zástupcům přejeme mnoho úspěchů v dalším období svého působení ve školské radě.

 

Aktivity žáků Základní školy ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,
pro žáky ZŠ organizujeme velké množství různorodých akcí. Jejich uskutečnění se neobejde bez nutných nákladů. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že na akce níže uveřejněné škola vynaložila ve školním roce 2016/2017:
pro žáky ZŠ 113 324 Kč, což činí 472 Kč na jednoho žáka
pro žáky MŠ 25 579 Kč, což činí 320 Kč na jedno dítě.

Přehled jednotlivých akcí naleznete zde.

 

Ze školního zákulisí

V pondělí 9. října se konala celoškolní schůze pro rodiče. Všichni zúčastnění byli ve stručnosti seznámeni s vyhodnocením školních a mimoškolních akcí sportovního i kulturního rázu za minulý školní rok a s plánem akcí na rok 2017/2018, dále pak s personálními změnami v pedagogickém sboru a v neposlední řadě i se stavebními úpravami v naší škole během prázdnin. Poté následovaly informace o volbě člena školské rady zastupujícího rodiče. Jediným ochotným kandidátem se opětovně stal pan Lukáš Krutský a na třídních schůzkách, jež následovaly bezprostředně po úvodní schůzi, proběhly volby.
                                                                                                                rsch

Školní sněm

Dne 2. října 2017 se ve třídě 4. A konalo 1. jednání školního sněmu. Tohoto jednání se zúčastnili mluvčí i zástupci mluvčích 3. – 9. tříd, p. zástupkyně V. Kotálová, p. učitelka I. Marková a zástupce rodičů p. R. Muková. Program jednání byl následující:

  1. Přivítání členů sněmu
  2. Určení zapisovatele a osoby řídící 1. jednání školního sněmu
  3. Představení jednotlivých členů školního sněmu
  4. Složení slibu členů školního sněmu
  5. Volba členů žákovské rady
  6. Diskuse
  7. Ukončení 1. jednání školního sněmu

Do žákovské rady byli zvoleni:

Předseda
Nina Jiráková, 9. A
Místopředseda
Petr Vařil, 8. A
Zapisovatel
Jakub Honetschläger, 7. A
Tiskový mluvčí
Helena Marková, 4. A
Nástěnkář
Ruadhan O’Suielleabhain, 6. A

V diskusi jsme projednávali např. návrh na celoškolní akci Halloween.
                                                                                        Helena Marková, 4. A

Beseda pro žáky 7. a 8. třídy

Ve čtvrtek 5. 10. se na naší škole uskutečnila preventivní beseda pro žáky 7. a 8. třídy s názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, pořádaná ve spolupráci s Drogovým informačním centrem. Cílem akce bylo seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Vzhledem k faktu, že České republice pravidelně pije třetina patnáctiletých dětí, je toto téma velmi aktuální.                                                                                                     HK

Velice děkujeme všem těm, kteří přispěli do dobrovolné sbírky
a žákyním loňské 9. A za prodej kytiček.

 

Zpátky do školních lavic

V pondělí 4. září začal v ZŠ a MŠ Vyšší Brod nový školní rok 2017/2018. Za chladného počasí jsme se sešli u školního altánu, kde jsme vyslechli uvítací projevy ředitelky školy Marie Novákové a starosty Milana Zálešáka. Obzvlášť hezky byli přivítáni vyjukaní prvňáčci. A co říci závěrem? Snad jen to, že všem přejeme hodně úspěchů v tomto školním roce.
                                                                                                                rsch