AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Třída 1. A

Mgr. Jana Mondeková

Rozvrh hodin

 

 

Pasování na čtenáře

Dne 27. 6. ve středu proběhlo pasování na čtenáře v naší úžasné městské knihovně. Všichni jsme byli pasováni, protože umíme číst. Zpočátku mezi námi zavládla nervozita, ale nakonec jsme ji překonali, a tak jsme byli schopni přečíst básničky o džungli a jejích zvířátkách. Děti byly mile překvapeny. Líbil se jim meč, který je uvedl mezi čtenáře a trůn, na který se usadili jako králové a královny. Žáci za odměnu dostali knihu se záložkou a hlavně to nejcennější, celoroční bezplatný vstup do knihovny. Konečně si můžeme půjčovat knihy!

 

Olympiáda

Dne 26. 6. se na vyšebrodském hřišti konala olympiáda. Zúčastnili jsme se téměř všichni s plným nasazením a radostí z jednotlivých disciplín. Nakonec jsme obsadili první místo v hodu kriketovým míčkem a třetí místo v běhu na 50 metrů. Obě dvě medaile získal Hynek Maček. Tímto mu všichni ze třídy blahopřejeme. Ostatním zúčastněným žákům děkuji za reprezentaci naší třídy.

 

Výstava

Zhlédli jsme zdařilou výstavu výrobků žáků naší školy při příležitosti oslav stého výročí založení republiky. Líbila se nám všechna díla bez výjimky. 

 

Psaní knihy

Napsali jsme knihu o listnatých stromech. Vymysleli jsme vlastní básně o stromech a namalovali ke každé z nich obrázek.

 

Crazy účesy

 

Děti čtou dětem

Žáci prvních tříd letos všichni společně četli žákům deváté třídy. Ačkoliv žáci z prvních tříd si zpočátku nebyli příliš jistí, nakonec se rozečetli a všechno dobře dopadlo. Četli pohádku o králíčkovi, který se nechal vyhnat ze svého příbytku kozou. Všechna zvířátka se kozy bála. Až na včeličku, která kozu popíchala a vyhnala ji z domečku pryč. A jaké z toho plyne ponaučení? Když se nám děje nějaké příkoří, máme o něm mluvit s dospělými, kteří nám vždy pomohou situaci řešit. Deváté třídě se čtení moc líbilo. Sami přečetli úryvky z knihy Drakouni.

 

Setkání s autorem

V pátek jsme se setkali s autorem knih pro děti a dospělé s panem Ivem Stehlíkem. Velmi poutavým vyprávěním nás provedl i nakladatelskou činností, které se taktéž věnuje. Žáci se tak dozvěděli, že je mnohdy opravdu náročné napsat knihu a ještě k tomu ji vydat. To nás samozřejmě neodradí od našeho spoluautorského počinu, který nás čeká v následujícím měsíci, kdy budeme psát svou vlastní knihu. Držte nám palce, ať vše dopadne dobře.

 

Kamarádi

V pátek jsme zhlédli divadelní představení Kamarádi. Žáci si mohli sami zahrát, stát se na chvíli pány herci. Zkusili si tak stát před publikem jako postavy ze známých pohádek. Moc jsme se nasmáli.

 

Výroba papíru

V průběhu měsíce února jsme se připravovali na výrobu papíru. Museli jsme natrhat novinový papír na malinkaté kousíčky. Byla to práce úmorná, ale děti vše zvládly s nadhledem. Kousky papíru jsme poté posléze odnesli k paní učitelce Marešové, která nám ukázala, jak se papír vůbec vyrábí. Nejdříve se novinové kousky namočily do vody, aby změkly a rozmixovaly se v mixéru. Takto vzniklá směs se vlévala do dřevěných rámečků a po pečlivém setření vody houbičkou jsme vzniklý papír sklepávali na podložku. Na vlastnoručně vyrobený papír si musíme ještě několik dnů počkat. Musí uschnout. Celá hodina byla velmi pečlivě připravená a zábavná. Děkujeme tímto paní učitelce Marešové za nově nabyté zkušenosti a děkujeme paní knihovnici Ouřednikové za doprovod na cestě za poznáváním procesu výroby knih a za velikou podporu při jejich čtení.

 

Krmení zvěře

Navštívili jsme krmelec nedaleko vyšebrodské střelnice a lesní zvířátka proto, abychom se seznámili podrobněji s jejich přirozeným prostředím a jejich stravou. Hledali jsme stopy ve sněhu, ukazovali nejbližší body v okolí jako je Hrudkov, Kraví hora nebo cisterciácký klášter. Na závěr jsme se rozběhli z kopce dolů plni radostí z krásné zimy. Pod kopcem nás zastavila pořádná koulovačka a zima, která se nám začala drát pod čepice. Proto jsme se vrátili zpátky do tepla školy. 

 

Vánoční dílny

Vánoce, Vánoce přicházejí zpívejme přátelé ...
Období klidu a pohody jsme jako každý rok oslavili ruční výrobou dekorace na dveře. Tentokrát za pomocí vánoční hvězdy. Práce všem šla od ruky, ačkoliv to byl úkol vskutku náročný. 

 

Seznámení s písmem

V naši vyšebrodské knihovně jsme se poprvé setkali s písmem a s nejstaršími způsoby psaní a s rozličným náčiním, které se na psaní používalo. Ať to byl jednoduchý úhel, nebo ptačí brk. Mohli jsme si sami vyzkoušet napsat své vlastní jméno za pomocí obrázků, tedy za pomocí hieroglyfů. Ruční práce se žákům nesmírně líbila. Tímto mockrát děkujeme paní knihovnici Romaně Ouřednikové za poutavé ukázky a velikou ochotu nám svět písma přiblížit.

 

Klášter ve Vyšším Brodě

Navštívili jsme klášter ve Vyšším Brodě, abychom si prohlédli unikátní varhany. Poslechli jsme si jejich zvuk i jsme si zkusili na ně zahrát.

 

Návštěva knihovny

Navštívili jsme Městskou knihovnu ve Vyšším Brodě, abychom se dozvěděli vše o knihovnické práci. Žáci se naučili, jak se mají chovat v knihovně, a jak správně máme zacházet s knihou.

 

Den se zvířátky

Dne 30. října v pondělí jsme se učili se zvířátky v rámci projektu a oslavy Mezinárodního dne zvířat. Cvičili jsme se zvířátky, počítali a kreslili.

 

OD SEMÍNKA KE STROMU

Měsíc říjen jsme zakončili celoškolním projektovým dnem. Všichni žáci vytvořili sedm skupin složených ze školáků od 1. do 9. třídy. Děti přivítal pan Jaroslav Kotál a vše mohlo začít. Na 7. stanovištích si i prvňáčci prohlédli paroží, kůži lišky, dalekohled, uplatnili vědomosti z prvouky o listnatých a jehličnatých stromech, zjistili, že máme pět národních parků v republice, poučili se o významu lesa, na vlastní oči viděli nenápadné škůdce lesa, zasadili svůj strom a někteří dokonce odpovídali na všetečné otázky paní reportérky. Za pěkně prožitý den vděčíme Správě městských lesů Vyšší Brod ve spolupráci s Lesy ČR, lesní správa Vyšší Brod. VELKÝ DÍK.

 

Práce ve třídě

Stříháme, čteme první písmena, slabiky i slova. Podívejte se, milí rodiče, na naše písmenka z modelíny.

 

Výšlap nad Vyšší Brod

V první polovině měsíce října jsme se vydali na procházku. Podívali jsme se na hřiště, kde jsme zcela netradičně cvičili za pomocí matematických příkladů a posléze jsme vyběhli na kopec nad Vyšší Brod, abychom pochopili, co to znamená, když se řekne nadhled. Prozkoumali jsme les, pojmenovali stromy.

 

Podzim a naši draci

 

Pomoc deváté třídy

První dny školy nám velice zpříjemnili žáci deváté třídy. Pomáhali nám s taškami, ukazovali nám směr kudy máme jít do třídy, do školní jídelny. Ukázali nám, jak se máme ve škole chovat a jak si můžeme navzájem pomáhat. Tímto jim velice děkujeme za poctivou ranní docházku k šatnám, odkud doprovázeli prvňáčky celý týden do jejich tříd. A taktéž jim děkujeme za velikou pomoc, kterou poskytli ve školní jídelně s ohromující snahou a trpělivostí. Na závěr děkujeme paní učitelce Radce Schlegelmilchové za trpělivost a vedení žáků deváté třídy.

 

Country tance

Jako každý rok jsme se mohli přenést spolu s panem Procházkou do dob Divokého západu. Pozor! Nestřílelo se, ale tancovalo a tancovalo jako o závod. 

 

Divadelní představení s názvem Máma a táta

Začátek školního roku jsme zahájili divadelním představením při příležitosti otevření opraveného hřiště u školky ve Vyšším Brodě. Žáci si mohli zhlédnout poutavý příběh o mámě a tátovi a zároveň vyzkoušet nové atrakce samotného hřiště.