AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Třída 1. A

Mgr. Jana Mondeková

Rozvrh hodin

 

 

Krmení zvěře

Navštívili jsme krmelec nedaleko vyšebrodské střelnice a lesní zvířátka proto, abychom se seznámili podrobněji s jejich přirozeným prostředím a jejich stravou. Hledali jsme stopy ve sněhu, ukazovali nejbližší body v okolí jako je Hrudkov, Kraví hora nebo cisterciácký klášter. Na závěr jsme se rozběhli z kopce dolů plni radostí z krásné zimy. Pod kopcem nás zastavila pořádná koulovačka a zima, která se nám začala drát pod čepice. Proto jsme se vrátili zpátky do tepla školy. 

 

Vánoční dílny

Vánoce, Vánoce přicházejí zpívejme přátelé ...
Období klidu a pohody jsme jako každý rok oslavili ruční výrobou dekorace na dveře. Tentokrát za pomocí vánoční hvězdy. Práce všem šla od ruky, ačkoliv to byl úkol vskutku náročný. 

 

Seznámení s písmem

V naši vyšebrodské knihovně jsme se poprvé setkali s písmem a s nejstaršími způsoby psaní a s rozličným náčiním, které se na psaní používalo. Ať to byl jednoduchý úhel, nebo ptačí brk. Mohli jsme si sami vyzkoušet napsat své vlastní jméno za pomocí obrázků, tedy za pomocí hieroglyfů. Ruční práce se žákům nesmírně líbila. Tímto mockrát děkujeme paní knihovnici Romaně Ouřednikové za poutavé ukázky a velikou ochotu nám svět písma přiblížit.

 

Klášter ve Vyšším Brodě

Navštívili jsme klášter ve Vyšším Brodě, abychom si prohlédli unikátní varhany. Poslechli jsme si jejich zvuk i jsme si zkusili na ně zahrát.

 

Návštěva knihovny

Navštívili jsme Městskou knihovnu ve Vyšším Brodě, abychom se dozvěděli vše o knihovnické práci. Žáci se naučili, jak se mají chovat v knihovně, a jak správně máme zacházet s knihou.

 

Den se zvířátky

Dne 30. října v pondělí jsme se učili se zvířátky v rámci projektu a oslavy Mezinárodního dne zvířat. Cvičili jsme se zvířátky, počítali a kreslili.

 

OD SEMÍNKA KE STROMU

Měsíc říjen jsme zakončili celoškolním projektovým dnem. Všichni žáci vytvořili sedm skupin složených ze školáků od 1. do 9. třídy. Děti přivítal pan Jaroslav Kotál a vše mohlo začít. Na 7. stanovištích si i prvňáčci prohlédli paroží, kůži lišky, dalekohled, uplatnili vědomosti z prvouky o listnatých a jehličnatých stromech, zjistili, že máme pět národních parků v republice, poučili se o významu lesa, na vlastní oči viděli nenápadné škůdce lesa, zasadili svůj strom a někteří dokonce odpovídali na všetečné otázky paní reportérky. Za pěkně prožitý den vděčíme Správě městských lesů Vyšší Brod ve spolupráci s Lesy ČR, lesní správa Vyšší Brod. VELKÝ DÍK.

 

Práce ve třídě

Stříháme, čteme první písmena, slabiky i slova. Podívejte se, milí rodiče, na naše písmenka z modelíny.

 

Výšlap nad Vyšší Brod

V první polovině měsíce října jsme se vydali na procházku. Podívali jsme se na hřiště, kde jsme zcela netradičně cvičili za pomocí matematických příkladů a posléze jsme vyběhli na kopec nad Vyšší Brod, abychom pochopili, co to znamená, když se řekne nadhled. Prozkoumali jsme les, pojmenovali stromy.

 

Podzim a naši draci

 

Pomoc deváté třídy

První dny školy nám velice zpříjemnili žáci deváté třídy. Pomáhali nám s taškami, ukazovali nám směr kudy máme jít do třídy, do školní jídelny. Ukázali nám, jak se máme ve škole chovat a jak si můžeme navzájem pomáhat. Tímto jim velice děkujeme za poctivou ranní docházku k šatnám, odkud doprovázeli prvňáčky celý týden do jejich tříd. A taktéž jim děkujeme za velikou pomoc, kterou poskytli ve školní jídelně s ohromující snahou a trpělivostí. Na závěr děkujeme paní učitelce Radce Schlegelmilchové za trpělivost a vedení žáků deváté třídy.

 

Country tance

Jako každý rok jsme se mohli přenést spolu s panem Procházkou do dob Divokého západu. Pozor! Nestřílelo se, ale tancovalo a tancovalo jako o závod. 

 

Divadelní představení s názvem Máma a táta

Začátek školního roku jsme zahájili divadelním představením při příležitosti otevření opraveného hřiště u školky ve Vyšším Brodě. Žáci si mohli zhlédnout poutavý příběh o mámě a tátovi a zároveň vyzkoušet nové atrakce samotného hřiště.