AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Třída 4. A

Mgr. Ivana Marková

Rozvrh hodin

 

 

Rej masek v naší třídě

Masopustní tradici jsme dodrželi i v naší třídě. Děti si v hodině pracovních činností vyrobily masky, které jsou nedílnou součástí každého masopustního průvodu a vždy zde měly svůj význam a symboliku. Své masky děti dokončily na Popeleční středu, kterou končí masopustní veselí.
                                                                                                      I. Marková

 

Zimní radovánky

 

"Všichni za stůl" - supershow stolního tenisu 9. 1. 2018

 

Předvánoční čas v naší třídě

 

Mikulášská nadílka

 

Dopravní výchova

Součástí výuky 4. ročníku je DOPRAVNÍ VÝCHOVA, která je zaměřena zejména na chování chodce a cyklisty. V rámci hodin se děti učily poznávat dopravní značky, seznámily se s pravidly silničního provozu – zejména jak a kde jezdit na kole, ověřily si své znalosti o jízdním kole. Vědomosti si zábavnou formou procvičovaly pomocí výukového programu na interaktivní tabuli. Na jaře bude výuka pokračovat praktickou částí ve spolupráci s Městskou policií Vyšší Brod.
                                                                                                       I. Marková

 

Varhany

Šli jsme ze školy do kláštera. Před klášterem jsme chvilku čekali. Pak jsme vešli dovnitř a přišel pán, který nám řekl, co si pro nás přichystal. Nejdřív nám zahrál na varhany, potom nám povídal o varhanách. Pak jsme se šli podívat na malé varhany, paní učitelka je vyfotila. Potom jsme si všichni prohlédli velké varhany, na které jsme si mohli i zahrát. Hrát mohl jenom ten, kdo umí hrát na klavír nebo na piáno. Naše spolužačka Míša Nosková si zahrála na varhany. Potom jsme se rozloučili a šli jsme do školy. Moc se mi to líbilo.
                                                                                        Barbora Feltová, 4. A

Koncert v klášteře

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme se učili dvě a půl hodiny a pak nastala ta chvíle. Šli jsme do kláštera, byla sice hrozná zima, ale těšila jsem se. Vešli jsme do kláštera a potom přišel ze schodů pán, který si pro nás připravil program. Posadili jsme se, já jsem si sedla do první řady se sestrou Barčou. Pán nám chvíli povídal o varhanách a pak vyšel po schodech nahoru. Začal hrát na varhany, nejdříve byly hluboké, pak začaly slábnout, až byly nejslabší. Potom jsme se přesunuli k malým varhanám. Byla tam malá komůrka s kabely. Pak jsme šli nahoru po schodech a prohlédli jsme si velké varhany. Pán nám ukazoval, jak se na ně hraje. Někteří z nás si mohli na velké varhany zahrát. Z naší třídy si na ně zahrála Michaela Nosková. Pak jsme se vrátili do školy. Moc se mi v klášteře líbilo. Chtěla bych to znova zažít.
                                                                                        Kristýna Feltová, 4. A

Varhanní koncert

Dne 16. 11. 2017 jsme se byli podívat v klášteře ve Vyšším Brodě na varhanní koncert. Šli jsme společně s třídou 6. A, tudíž nás bylo celkem dost. Když jsme tam došli, tak jsme chvilku čekali, protože před námi šla už 1. A, 1. B a 4. B. Jich tam bylo víc než nás. Když jsme vešli dovnitř, tak jsme se posadili na židle nebo na lavice, které jsou v klášteře. Pak nás pán uvítal a zahrál nám nejslavnější píseň. Poté přišel a povídali jsme si o tom, kdo tu píseň napsal, ale nikdo to nevěděl. Ukázal nám také velké varhany, o kterých jsme se dozvěděli, že mají dva manuály, 41 rejstříků a 2052 píšťal. Já a všichni, kteří umějí hrát na piáno nebo keyboard, jsme si na ně mohli zahrát. Vyzkoušela jsem si to a je to super. Tyto romantické varhany mají výjimečnou krásu svého zvuku. Je to sice jiné než klávesy, ale mamka říká, že skoro nikdo nemá možnost si na takové varhany zahrát. Pak nám pán ukázal ještě malé varhany, které slouží k doprovodu zpěvu, na které také zahrál. Byl tam tajný vchod, ve kterém byly další schované varhany, takže jsme je neviděli. A pak jsme šli zpátky do třídy, na oběd a na odpolední vyučování. Celou akci jsme si všichni moc užili. Bylo to super!!!!!! 

Michaela Nosková 4. A

Klášter

V klášteře jsme byli se 6. A. Povídali jsme si o varhanách. Pak nám náš průvodce zahrál jednu skladbu od Johanna Sebastiana Bacha. Byla moc hezká. V klášteře mají dvoje varhany. Jedny malé a jedny velké. Varhany můžou mít až deset klaviatur. Velké varhany měly jenom dvě klaviatury. Varhany jsou podobné klavíru. Michaela Nosková hraje na klavír, takže si to mohla vyzkoušet. Hrála Vánoce, Vánoce přicházejí. Pak nám pán říkal něco více o varhanách. Potom jsme šli zpátky do školy.
BYLO TO MOC HEZKÉ.                                                       Tomáš Ouředník, 4. A

 

Naše třída

O pracovních činnostech si děti vyrobily „bublinu“ se svým jménem. Společně také vytvořily koláž Naše třída. Vytvořené dílo bude součástí výzdoby třídy.
                                                                                                        I.Marková

 

Projektový den ,,Od semínka ke stromu"

 

Máme rádi zvířata

4. října je Mezinárodní den zvířat. I v naší třídě jsme si tento den připomněli. Každý napsal o svém zvířeti krátký příběh, ke kterému jsme malovali obrázek. Byla to dobrá práce a hlavně ty příběhy. Příběhy jsme pak četli ostatním. Například jeden žák psal o svém psovi, jak zabránil vykrádání. Také jsme se z příběhů dozvěděli, jak se žáci starají o svoje domácí zvířata. Bylo to pěkné. Paní učitelka se i žáků ptala na různé otázky. Byla to jedna z nejlepších prací ve škole.
                                                                                           Lukáš Dvořák, 4. A

 

Návštěva knihovny

V úterý 10. října jsme se vydali do městské knihovny. Paní knihovnice Romana Ouředníková měla pro nás připravený velmi zajímavý program. Nejprve děti ve dvojicích vyplňovaly připravené pracovní listy a pak jednotlivě vyhledávaly knihy na regále podle příjmení autora. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěžního úkolu, s největším počtem bodů zvítězila dvojice Tomáš Ouředník a Ríša Štrobl. V knihovně se nám moc líbilo a těšíme se na další setkání.
                                                                                                        I.Marková
V knihovně to bylo krásný. Mně se líbilo to, jak jsme vybírali z regálů knížky. A také se mi líbilo, jak jsme spojovali a psali.
                                                                                          Tereza Chovancová
V knihovně to bylo super, psali jsme takový test, který byl na body. Ten, kdo měl nejvíc bodů, dostal pytlíček bonbónů.
                                                                                                   Míša Nosková
Měli jsme samostatnou práci ve dvojicích. Bylo to hezké, protože jsem něco nového poznala.
                                                                                                Kristýna Feltová

 

Country tance

V úterý 12. září žáky třetích a čtvrtých tříd přivítal v malé tělocvičně pan Miroslav Procházka, vedoucí tanečního souboru Šumaváček. Děti se naučily několik základních figur country tanců a užily si spoustu legrace.
                                                                                                        I. Marková
Moc se mi to líbilo, country tance byly takové veselé. (Vája Dobrovolná)
Country tance byly super, občas jsme to spletli a byl i milý učitel.
(Tereza Chovancová)
Bylo to zajímavé, protože názvy těch tanců jsou zajímavé, třeba kvapík.
(Michaela Nosková)
Byla to docela sranda, na konci jsem byl unavený, ale jinak super. (Ondra Lacina)

 

Slavnostní otevření dětského hřiště ve Vyšším Brodě

V úterý 5. září jsme se společně s ostatními žáky z prvního stupně a s dětmi z mateřské školy zúčastnili otevření nového dětského hřiště v Lesní ulici. Po úvodním projevu pana starosty Milana Zálešáka jsme zhlédli vtipné představení divadélka Máma a táta s názvem Souboj kouzel. Divadelníci nás do hry zapojili a společně s nimi jsme se pohybovali po celé ploše hřiště. Bylo pro nás připravené i drobné občerstvení. Tímto děkujeme za tento nevšední zážitek, který nám zpříjemnil začátek nového školního roku.
I. Marková

Divadlo bylo o dvou čarodějnicích, které spěchaly na zámek, aby stihly narozeniny princezny Kristýnky. (Kristýna Feltová)
Divadlo bylo krásné a legrační. (Barbora Feltová)
Mně se to divadlo líbilo a jak jsme si hráli. (Ilona Horká)
Představení bylo vtipné a hezké, bylo to hezky udělané. (Tereza Chovancová)

 

Zahájení školního roku

První školní den byl zahájen jako již tradičně u altánu, kde nás po prázdninách přivítala paní ředitelka Marie Nováková společně s panem starostou Milanem Zálešákem. Následně jsme si ve třídě zapsali rozvrh hodin a byli poučeni o bezpečném chování. Do nového školního roku přeji čtvrťákům mnoho úspěchů nejen ve školní práci!                                                                                                                                                                                                I. Marková