AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Třída 5. A

Mgr. Jan Jiřička

Rozvrh hodin

 

 

Den prázdných tříd

Na 17. května letos připadl mezinárodní Den prázdných tříd. Takzvaný Outdoor Classroom Day zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů jako svátek vzdělávání na čerstvém vzduchu, a to s cílem podpořit venkovní vzdělávání a motivovat další učitele, aby během daného dne strávili alespoň jednu vyučovací hodinu se svými žáky mimo budovu.
Naše třída se také zapojila. Počasí nám ale moc nepřálo, takže jsme se učili venku jen jednu hodinu. Ochranu před deštěm nám poskytl školní altán, kde proběhla výuka přírodovědy. Učili jsme se, jak se zachovat při mimořádných situacích.
                                                                                                     žáci 5. třídy 

 

5. A na sněhu

V úterý 19. prosince jsme využili bohatou sněhovou nadílku a na odpolední vyučování jsme vyrazili do přírody. Sníh nás zlákal k zimním hrám. Dělali jsme sněhové andělíčky, běhali jsme v závějích a samozřejmě nechyběla ani pořádná koulovačka.
                                                                                                          žáci 5. A

 

Exkurze České Budějovice

V úterý 12. 12. jsme jeli vlakem do Českých Budějovic, kde jsme navštívili Jihočeské muzeum. Viděli jsme výstavy První světová válka - léta zkázy a bolesti, Příběh města Českých Budějovic, Letem včelím světem a Vánoce v muzeu, kde byly vánoční ozdoby a betlémy. Někteří z nás si vyrobili vlastní postavičku do betlému, a tím jsme se zapojili do pokusu o rekord ve výrobě největšího papírového betlému. Po prohlédnutí muzea jsme šli na náměstí na vánoční trhy, kde jsme měli půl hodiny rozchod na nakupování. Moc děkujeme panu učiteli, že nám zajistil tento hezký výlet.
                                                       Barbora Furiková, Tereza Honetschlägerová

 

Turnaj v kopané

V pátek 1. 12. se odehrál školní turnaj v kopané. Vzájemná utkání sehráli chlapci z 5., 7., 8. a 9. třídy. Náš jediný gól zasadil do deváťácké brány Jakub Valicsek. Přes všechno úsilí jsme skončili čtvrtí.
                                                                                                  Josef Krutský

 

Tvoření podzimních sluncí

V úterý 10. října jsme vytvářeli podzimní slunce z přírodnin (např. z listů, kaštanů, mechu, šišek, atd.) Chtěli jsme přivolat babí léto. Tvořili jsme s panem učitelem Jiřičkou. Někteří z nás pracovali ve skupinkách a někteří sami. Všechny výtvory se nám podařily a měli jsme z nich radost.
                                                                                                   Sofie Vařilová

                                      

 

Výstava Spolkla mě knihovna

V pátek 6. 10. šla naše třída do knihovny. Paní knihovnice nám povídala o nové komiksové knížce Kláry Smolíkové, která se jmenuje „Spolkla mě knihovna“. Potom jsme dostali pracovní listy a ty jsme vyplňovali ve dvojicích. Dozvěděli jsme se, že se nepsalo vždy jen na papír, ale i na pergamen, papyrus, plátno a hliněné destičky. Nakonec jsme ve skupinkách hráli hry se slovy. V knihovně se nám všem líbilo. Paní knihovnici moc děkujeme.
                                                                                   Tereza Honetschlägerová