AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Třída 6. A

PaedDr. Blanka Mikulová

Rozvrh hodin

 

 

Vikingové ve škole

            V pondělí 26. 3. 2018 se na naší škole objevili Vikingové a přivezli si s sebou i svou loď. Členové historické skupiny „Perštejni“ nám vypravovali o životě Vikingů, jejich oblečení, zbraních, o tom, jak a kam cestovali a orientovali se na moři. Představení bylo velmi vtipné a zábavné, obzvláště se líbily ukázky soubojů, kostýmy a také zbraně. Někteří žáci naší třídy si mohli vyzkoušet, jaké je to „plout“ na vikinské lodi, tvořit ze štítů štítovou hradbu a prorážet obranu nepřítele, což se jim velmi líbilo.

 

Varhanní koncert

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme byli spolu se třídou 4. A v klášteře ve Vyšším Brodě na varhanním koncertě a takto někteří žáci hodnotí tuto akci:

 • Líbilo se mi, že jsem se mohl podívat, jak to vypadá uvnitř varhan.
 • Bavilo mne to a myslím, že to bylo hodně zajímavé. Jsem ráda, že jsem tam šla.
 • Líbilo se mi, jak jsou ty varhany velký a že si na ně mohli někteří žáci zahrát.
 • Varhany byly velmi zajímavý a taky se mi moc líbila krásná okna.
 • Bylo to dobrý, ale myslím, že tam straší, pořád tam za mnou někdo chodil a pak     ani nesvítily svíčky.
 • Varhanní koncert byl opravdu dobrý, líbili se mi všechny ty trubky a tlačítka na     varhanách, ale byla tam zima.
 • Nejhezčí bylo, když nám pan hrál na varhany.
 • Bavilo mne to, nejlepší bylo, když jsem si mohla zkusit na varhany zahrát.
 •  

  Šestá třída v době kamenné

  V hodinách dějepisu právě probíráme pravěk. Pan učitel Jiřička nám chtěl přiblížit výrobu kamenných nástrojů, a tak jsme společně vyrazili na školní hřiště, kde si každý z nás mohl odštípnout kousek pazourkové čepelky. Zjistili jsme, že naši předkové museli být velmi zruční a trpěliví, když se jim dařilo vytvářet pěstní klíny, nože, hroty šípů a další zdánlivě jednoduché nástroje.
                                                                                                    Matěj Hlavatý

   

  Projektový den

  Ve středu 25. října 2017 se celá škola zúčastnila projektového dne „Od semínka ke stromu“, který pro nás uspořádali Správa městských lesů MěÚ Vyšší Brod LČR. Všichni žáci byli rozděleni do sedmi skupin a pak jsme se vydali na místo vykáceného lesíka, kde nás přivítal pan Jaroslav Kotál, a akce mohla začít. Na jednotlivých stanovištích jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, jak les roste, jak se o něj starat, co v něm žije, jaké stromy v něm rostou a jak je poznáme podle listí, jehličí a šišek a také jsme se učili sázet nové stromky.
  A jak se den líbil žákům 6. třídy? Tady jsou některé jejich názory:
  *Od semínka ke stromu byl nejlepší projektový den, co jsme zatím měli. Bavilo mě to a něco jsem se i přiučila, nejlepší stanoviště bylo poznávání větviček a plodů stromů.
  *Nejvíc se mi líbilo, jak jsme sázeli stromky, zapamatovala jsem si, co znamenají různé barvy na lesních mapách, nelíbilo se ale stanoviště, kde byly kosti a kůže zvířat.
  * Já jsem si zapamatoval, že kůrovec je moc škodlivý.
  *Nejvíc se mi líbilo stanoviště, kde nám vyprávěli o strojích a od kdy se v lese mohou kácet stromy.
  *Všechno bylo pěkné, stanoviště šišek bylo super.
  *Všechny stanoviště se mi líbily, zkusil jsem si troubit na lesní roh.
  *Připadalo mi zajímavé, jak se pozná stáří zvěře podle čelisti.
  *Nejvíc se mi líbilo sázení stromků a vůbec jsem si to moc užila.