AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Organizace vyučování 4. a 5. září

4. září – 8:00  za pěkného počasí slavnostní zahájení školního roku na školní zahradě u altánu, rozchod do tříd, informace k organizaci vyučování, vyučování končí po 2. vyučovací hodině v 9:35 hodin  (za špatného počasí se žáci prvních tříd sejdou ráno ve vestibulu školy v přízemí, žáci vyšších tříd se rozejdou rovnou do svých tříd).
5. září – 5. – 9. třída - 8:00 – 10:35 třídnické práce v kmenových učebnách, 4. a 5. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu hodin, vyučování končí ve 12:25.
1. – 4. třída – 8:00 – 9:35 – třídnické práce, 10:00 – divadelní představení Souboj kouzel u příležitosti otevření dětského hřiště v obci, po ukončení představení návrat do školy a oběd, předpokládaný konec vyučování v 11. 40

 

Organizace poledních přestávek

Během polední přestávky v úterý a ve čtvrtek mohou žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, pobývat ve vyhrazené místnosti v přízemí školní budovy, kde je nad nimi zajištěn dohled. Do této místnosti žák přichází ihned po ukončení dopoledního vyučování nebo po obědě, nahlásí své jméno a odchází do třídy až po zvonění ukončujícím polední přestávku (ve 12:25, ve 13:15).

Žáci přihlášení do školní družiny jsou o polední přestávce v družině. Ostatní žáci na polední přestávku opouštějí školní budovu.

 

Plánované termíny konzultací:

1/ Setkání s rodiči prvňáčků - září
2/ Celoškolní schůze + třídní schůzky 9. 10. 2017
3/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky 11. 12. 2017
4/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky 5. 3. 2018
5/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky 14. 5. 2018
6/ Zápis do 1. tříd: 9. 4. 2018

 

» Informace ke konzultacím pro rodiče a žáky

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Podzimní: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční: 23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Jednodenní pololetní: pátek 2. února 2018
1. pololetí končí ve středu 31. ledna 2018

Jarní: 12. března 2018 - 16. března 2018

Velikonoční: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní: pondělí 2. července - pátek 31. srpna 2018
2. pololetí školního roku končí v pátek 29. června 2018

Vyučování ve šk. roce 2018/2019 začne v pondělí  3. září 2018.

Plánované termíny ředitelského volna pro žáky:

29. září 2017

7. května 2018