AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Organizace vyučování 2. a 3. září

3. září – 8:00
za pěkného počasí slavnostní zahájení školního roku na školní zahradě u altánu, rozchod do tříd, informace k organizaci vyučování, vyučování končí po 2. vyučovací hodině v 9:35 hodin (za špatného počasí se žáci prvních tříd sejdou ráno ve vestibulu školy v přízemí, žáci vyšších tříd se rozejdou rovnou do svých tříd)
4. září – 8:00 – 9:35
1. a 2. vyučovací hodina učebnice, 3. hodina třídnické práce, 4. a 5. vyučovací hodna dle rozvrhu, vyučování končí na 1. stupni po čtvrté vyučovací hodině  ve 11:30 hodin, na 2. stupni po 5. vyučovací hodině ve 12:25 hodin, ve středu bude probíhat výuka podle rozvrhu

 

Organizace poledních přestávek

Během polední přestávky v úterý a ve čtvrtek mohou žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, pobývat ve vyhrazené místnosti v přízemí školní budovy, kde je nad nimi zajištěn dohled. Do této místnosti žák přichází ihned po ukončení dopoledního vyučování nebo po obědě, nahlásí své jméno a odchází do třídy až po zvonění ukončujícím polední přestávku (ve 12:25, ve 13:15).

Žáci přihlášení do školní družiny jsou o polední přestávce v družině. Ostatní žáci na polední přestávku opouštějí školní budovu.

 

Plánované termíny konzultací:

1/ Setkání s rodiči prvňáčků - září
2/ Celoškolní schůze + třídní schůzky - 08. 10. 2018
3/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky -   10. 12. 2018
4/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky - 4. 3. 2019
5/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky - 13. 5. 2019

 

» Informace ke konzultacím pro rodiče a žáky

 

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Podzimní: pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018

Vánoční: sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019
                (vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)

Jednodenní pololetní: pátek 1. února 2019
                                    (1. pololetí končí ve čtvrtek 31. ledna 2019)

Jarní: 4. února 2019 – 10. února 2019

Velikonoční: čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019

Hlavní: pondělí 1. července 2019 až pátek 30. srpna 2019 
            (2. pololetí školního roku končí v pátek 28. června 2019)


Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.