AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT        ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

» Třídy

» Školní řád

» Volba povolání

» Internet bezpečně

» Výuka na internetu

» Pomůcky I. stupeň pro školní rok 2018/2019

» Pomůcky II. stupeň pro školní rok 2018/2019

» Délka vyučovacích hodin

» Konzultace pro žáky

 

Plánované termíny konzultací:

1/ Setkání s rodiči prvňáčků - září
2/ Celoškolní schůze + třídní schůzky - 08. 10. 2018
3/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky -   10. 12. 2018
4/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky - 4. 3. 2019
5/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky - 13. 5. 2019

» Informace ke konzultacím pro rodiče a žáky

 

Organizace poledních přestávek

Během polední přestávky v úterý a ve čtvrtek mohou žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, pobývat ve vyhrazené místnosti v přízemí školní budovy, kde je nad nimi zajištěn dohled. Do této místnosti žák přichází ihned po ukončení dopoledního vyučování nebo po obědě, nahlásí své jméno a odchází do třídy až po zvonění ukončujícím polední přestávku (ve 12:25, ve 13:15).

Žáci přihlášení do školní družiny jsou o polední přestávce v družině. Ostatní žáci na polední přestávku opouštějí školní budovu.

 

Aktuální téma

» Agresivita ve školách? Děti si myslí, že …..

K dané problematice:
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada).
ISBN 978-80-247-5309-6.

» o autorovi

Další zajímavé informace najdete
na stránkách Českého rozhlasu pod tímto odkazem.