AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Provoz školní družiny: 6:15 - 7:40 a 11:30 - 16:30

Vychovatelky: Vlasta Draxlerová, Tereza Suchardová

Kontakt: +420 720 267 332

» Žádost o přijetí do školní družiny

 

Oddělení školní družiny

» 1. oddělení: Rybičky - přízemí

» 2. oddělení: Berušky -1. patro

 

Kritéria přijímání žáků do školní družiny

jsou v souladu s vyhláškou MŠMT 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Kapacita: 60 žáků , 2 oddělení po maximálně 30 žácích. ŠD není nároková.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce podle následujících kritérií:

1/ Přednostně se do ŠD přijímají žáci 1. stupně, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni nebo osoby samostatně výdělečně činné /čestné prohlášení rodičů/ a to podle věku: a/ žáci 1. tříd b/ žáci 2. tříd c/ dalších tříd - mladší dítě má přednost před starším

2/ Žáci dojíždějící - dle věku, mladší dítě má přednost před starším.

3/ Žáci rodičů, jejichž jeden rodič je doma /MD, RD, jiné důvody/ - mladší dítě má přednost před starším.

4/ Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity družiny.

5/ V případě, že se uvolní v průběhu roku kapacita ve školní družině, mohou být přijati dodatečně.

5/ Do školní družiny nemusí být přijat žák, který: a) řádně a včas neplatil v minulém období poplatky za školní družinu; b) závažným způsobem porušil řád školní družiny

 

» Řád školní družiny

» Bezhotovostní úhrada ŠD