Aktuality

Při celoškolním setkání rodičů konaném v pondělí 11. 10. 2021
proběhly volby zástupce rodičů do školské rady.
Pro další funkční období byl přítomnými zvolen pan Michal Korch.
Můžete se na něj obracet se svými podněty pro další práci školy.

 

Od 15. 9. 2021 probíhá na naší škole kroužek ROBOTIKY.
Náplní kroužku je práce s 3D tiskárnou, ozoboty,
Micro:bity, blokové programování, 3D modelování, logické hry atd. 
Kroužek se koná 3x měsíčně ve středu 14:15 - 15:45 hod.
Vedoucí kroužku: K. Čech Dobiášová

 


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018