Desatero pro rodiče

 

1. Denně kontroluji prvňáčkovi aktovku a Žákovskou knížku, vždy v jeho přítomnosti.

2. Denně kontroluji penál s tužkami a pastelkami, podle potřeby je pomohu ořezat. Tužky by měly být v penále aspoň tři.

3. Učím dítě samostatnosti, dohlížím při přípravě na vyučování, aby žák dal do tašky učebnice podle rozvrhu a nenosil v aktovce věci navíc.

4. Školní pomůcky nakupuji po poradě s třídní učitelkou.

5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidné atmosféře a příjemném prostředí. Pokud nemá žák svůj pokoj, měl by mít svůj pracovní stůl a židli ve správné velikosti. Příprava na vyučování musí být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky. 
Čte, píše a počítá za dozoru rodičů, kteří jsou trpěliví a prvňáčka povzbuzují.
Pokud je dítě nepozorné, přípravu na vyučování rozdělujeme na kratší časové úseky, které postupně prodlužujeme.

6. Denně si s dítětem povídáme o tom, co ve škole prožilo, co se naučilo. Nenecháme se odbýt slovem nic. Na dotazy dítěte trpělivě odpovídáme.

7. Pokud dítě něčemu nerozumí, snažíme se mu vše vysvětlit. Pokud si nevíme rady, konzultujeme s třídní učitelkou, využijeme možnost návštěvy vyučování, abychom věděli, jak vyučování probíhá.

8. Své dítě chválíme a povzbuzujeme, pochvala motivuje víc než trest. Nezlobíme se, když se dítěti něco nepovede, chyby se dají napravit.

9. Veškeré pomůcky, učebnice, cvičební úbor a oblečení, hlavně boty a bačkory podepíšeme, případně označíme nějakou značkou, aby si dítě bezpečně své věci poznalo.

10. Dohlížíme, aby naše dítě umělo pozdravit, poprosit, poděkovat, aby pomáhalo a neubližovalo spolužákům a hlavně, aby nelhalo.


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018