Informace o školní družině

Žádost o přijetí do školní družiny podávejte nejpozději do 30. 8. 2022 do ředitelny školy, zápisní lístek lze odevzdat ihned nebo co nejdřív po přijetí dítěte. Oba tiskopisy jsou ke stažení níže.

 

Podle kritérií jsou přednostně přijímáni mladší žáci se zaměstnanými rodiči.

 

Platby 160,- Kč za měsíc, prosinec a jeden jarní měsíc jen 100,- Kč. Platba za pololetí je 740,- Kč. Upřednostňujeme bezhotovostní platby. Úhrada za školní družinu je vždy nejpozději 10. dne v pololetí (tj. 10. 9. a 10. 2.). Pokud budete platit měsíčně v hotovosti, předejte peníze vychovatelce do 10. dne v daném měsíci.

 

Provoz družiny je od 6:15 do 7:40 a od 11:30 do 16:30

 

Pokud dítě chodí do družiny jen ráno, hradí 80,- Kč za měsíc


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018