Jsem správný prvňák

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.

2. Umím si uklidit své věci, správně uložit pomůcky do aktovky a udržuji pořádek i ve svém okolí.

3. Správně vyslovuji všechny hlásky (tolerance r, ř) a dokážu určit, co slyším na začátku slov.

4. Umím správně držet tužku, nůžky, pastelky, maluji všemi barvami a umím je správně pojmenovat.

5. Počítám do šesti a znám základní geometrické tvary.

6. Umím popsat, co je na obrázku. Vím kde je nahoře, dole, vzadu, vpředu, uprostřed, před, za, vpravo, vlevo.

7. Umím se slušně chovat u stolu při jídle, umím používat a správně držet příbor, vím, že si před jídlem musím umýt ruce. Ruce si myji i po použití WC.

8. Umím se sám a rychle obléct a obout, umím zavázat tkaničky a zapínat knoflíky.

9. Umím trpělivě poslouchat vyprávění pohádek a příběhů. 

10. Umím být bez rodičů, pracuji s paní učitelkou a kamarádím se spolužáky. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat, pomáhat, poslouchat a nelžu.


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018