Kalendář pravidelných aktivit

 

Název

Stručný popis akce

Termín

Školní parlament

Zahájení činnosti žákovského sněmu

září

Projektový den

tematický program pro žáky, který vede ke vzájemnému poznání prostřednictvím spolupráce žáků při plnění úkolů na aktuální téma (v souladu s ŠVP)

září/říjen

Turnaj v sálové kopané

Turnaj v sálové kopané

říjen/listopad

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj ve stolním tenise

prosinec

Mikuláš

Mikulášská nadílka

prosinec

Předvánoční dílny

Výroba drobností s vánoční tematikou

prosinec

Den otevřených dveří ZŠ

Možnost navštívit školu

prosinec

Lyžařský výcvikový kurz

Výuka lyžování pro žáky a žákyně 7. ročníku

leden

Masopust

Rej masopustních masek ve škole ve spolupráci s MŠ

únor

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

březen

Den bláznivých účesů

Přehlídka originálních účesů žáků a žákyň

duben

Turnaj ve florbale

Turnaj ve florbale

duben

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd

duben/květen

Předškoláci ve škole

Návštěva předškoláků v 1. třídě

duben/květen

Český den proti rakovině

Veřejná sbírka na pomoc nemocným rakovinou

květen

Klíče od školy

Zážitkové odpoledne pro budoucí prvňáčky

květen

Den otevřených

dveří ŠJ ZŠ

Možnost navštívit školní jídelnu a kuchyň

květen

Projektový den

tematický program pro žáky, který vede ke vzájemnému poznání prostřednictvím spolupráce žáků při plnění úkolů na aktuální téma (v souladu s ŠVP )

květen/červen

Vyšebrodská sportovní olympiáda

Soutěžní dopoledne v lehké atletice

červen


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018