Klíče k tajemstvím školy

Poslední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Po dvouleté přestávce způsobené pandemií se zase mohla zrealizovat akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou opět pro děti a jejich rodiče připravili vyučující, letos již počtrnácté. V roli průvodců se také letos velmi dobře osvědčili dobrovolníci z řad žáků. A pak už následovala tajemná cesta naší školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost v tělocvičně, vystřihovali, lepili, malovali, vyšívali srdíčka z papíru, snažili se rozpoznat různé hudební nástroje, vyráběli míčky, poznávali rozličné geometrické tvary atd. Odměnou za splněný úkol na každém stanovišti byl klíček z papíru. I letos byli do aktivit připravených pro děti vydatně zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr zajímavého odpoledne děti obdržely z rukou ředitelky školy Vandy Kotálové symbolický klíč ke škole, tentokrát vytištěný na 3D tiskárně. Zábavné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. A co říci závěrem? Snad jen to, že cílem celého zábavného programu byla především snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí, a tak jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již 1. září.

rsch


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018