Pasování na čtenáře v klášterní knihovně

Celá fotogalerie s fotkami v plné kvalitě

Kalendářní roky 2020 a 2021 se jistě do všech kronik zapíší vlivem onemocnění Covid 19 černým písmem. Výjimkou nebudou ani kroniky školní, kdy školní roky 2019/2020 a 2020/2021 byly také poznamenány celostátními lockdowny a všem dětem bylo zakázáno chodit do školy.  Běžná denní školní výuka tedy musela být nahrazena distanční výukou na dálku přes počítače, domácí přípravou a pilným procvičováním s rodiči, případně staršími sourozenci. 

Ani lonští prvňáčci nebyli „ušetřeni“ a místo, aby prvních pár písmenek, které se před uzavřením škol stihli naučit pod vedením učitelek a skládali je do slabik, slov a vět ve škole, museli výuku absolvovat na dálku a zprostředkovaně. Učiteli jim přitom byli rodiče, kterým za to patří velký dík!

Ale i přes nepřízeň situace se všichni žáci loňské 1.A a 1.B naučili hezky číst. Tím pádem mohli být ve čtvrtek 4. listopadu 2021 ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Vyšším Brodě také slavnostně pasováni v krásných prostorách vyšebrodské klášterní knihovny na čtenáře. Před samotným pasováním museli všichni slíbit, že budou knížky opatrovat jako největší poklad, budou je mít rádi a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Po samotném aktu pasování se podepsali do knihy čtenářů a všichni si odnesli malou odměnu a krásný zážitek!

Děkujeme paní Myslíkové z knihovny za organizaci a budeme se těšit na další hezké akce ve spolupráci s vyšebrodskou knihovnou.

Daniela Fröstlová


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018