Pedagogický sbor

Ředitelka školy: Mgr. Nováková Marie, e-mail: zsvb.novakova@email.cz

Zástupkyně ředitelky: Kotálová Vanda, e-mail: zsvb.kotalova@email.cz

 

Výchovná poradkyně: PaedDr. Mikulová Blanka, e-mail: zsvb.mikulova@email.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jiřička Jan, e-mail: zsvb.jiricka@email.cz

 

Učitelé a jejich aprobace:

Mgr. Brom Zdeněk, 1. st., e-mail: zsvb.brom@email.cz

Mgr. Čížková Drahomíra, 1. st. + Pč, e-mail: zsvb.dcizkovad@email.cz

Mgr. Faktorová Valerie, 1. st., e-mail: zsvb.faktorova@email.cz

Mgr. Háková Stanislava, M + Z, e-mail: zsvb.hakova@email.cz

Mgr. Jiřička Jan, Z + D, e-mail: zsvb.jiricka@email.cz

Mgr. Kajerová Hana, Čj + Hv + Aj, e-mail: zsvb.kajerova@email.cz

Mgr. Marek Roman, F + Zákl. tech, e-mail: zsvb.marek@email.cz

Mgr. Mareš Zdeněk, Čj + D, e-mail: zsvb.mares@email.cz

Mgr. Marešová Jaroslava, Př + Ch, e-mail: zsvb.maresova@email.cz

Mgr. Marková Ivana, Čj + D, e-mail: zsvb.imarkova@email.cz

Mgr. Marková Martina, Př + Ch + Nj, e-mail: zsvb.mmarkova@email.cz

Mgr. et Mgr. Miglová Jitka, speciální pedagogika, e-mail: zsvb.miglova@email.cz

PaedDr. Mikulová Blanka, Tv + Ze + Aj, e-mail: zsvb.mikulova@email.cz

Mgr. Schlegelmilchová Radka, Čj + Ov + Aj, e-mail: zsvb.schlegelmilchova@email.cz

Mgr. Trojáková Jaroslava, 1. st. + Tv, e-mail: zsvb.trojakova@email.cz

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci:

Bajcarová Vladimíra, asistentka pedagoga, e-mail: zsvb.bajcarova@email.cz

Draxlerová Vlasta, vychovatelka ŠD, e-mail: zsvb.draxlerova@email.cz

Suchardová Tereza, vychovatelka ŠD, e-mail: zsvb.suchardova@email.cz

Bc. Trojáková Karolína, asistentka pedagoga, e-mail: zsvb.ktrojakova@email.cz     

Wajtrová Helena, školní asistentka, e-mail: zsvb.wajtrova@email.cz

Design, hosting, cms Reklamní agentura N-atelier © 2018