Plackování

V dubnu měli žáci naší školy možnost seznámit se se strojem „PLACKOSTROJEM”. Každý žák si stlačením páky zalisoval předem připravený obrázek do požadovaného výrobku. Domů si pak děti odnesly výtvory v podobě zrcátka, klíčenky, otvíráku, placky či magnetky. Celá akce sklidila veliký úspěch. Poděkování patří rovněž vedení školy za poskytnutí finančního příspěvku, díky kterému měly děti tuto akci za zvýhodněnou cenu.

Design, hosting, cms Reklamní agentura N-atelier © 2018