Poděkování

Jménem Základní školy a Mateřské školy Vyšší Brod

bych ráda touto cestou poděkovala panu Nguyen Hai Thanh,

který naší organizaci věnoval pro všechny pracovníky celkem 50 kusů ochranných štítů.

Pomáhá tím k lepší ochraně zdraví zaměstnanců školy

i všech dětí, žáků, rodičů a dalších osob,

které se v prostorách školy a školky setkávají.

Spolu s Vámi doufáme, že při dodržování

všech doporučených opatření se nám podaří tuto nelehkou dobu zvládnout.

Vanda Kotálová, ředitelka školy


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018