Program prevence zneužívání návykových látek

Dne 9. 3. 2022 jsme pozvali do naší Základní školy ve Vyšším Brodě pana Oldřicha Bažanta, PEER konzultanta (také recovery couche) z Červeného Dvora, který vedl s žáky 6. a 7. tříd besedu na téma „Emoční prevence, týkající se užívání návykových látek“.

Pan Oldřich nám odvyprávěl svůj životní příběh, který je natolik těžko uvěřitelný, že by jej mohl jeden člověk vůbec prožít. Všichni jsme napjatě poslouchali do posledních vět a jsem přesvědčená, že to všechno v dětech vzbudilo spoustu emocí. A emoce jsou právě to, kam je také mířeno, protože jsme zvyklí naše emoce nedávat příliš na odiv. „Popasujeme se s nimi sami přece“. Ale pro děti v tomto věku je to velmi náročné. Po skončení přednášky jsme vášnivě diskutovali o všem, co zúčastněné děti trápí, a byla jsem sama překvapená, jak se jich toto téma dotýkalo. (Nemluvím pouze o drogové problematice, ale i o potlačených emocích).

Pan Bažant také založil spolek „FAKT abstinenti“, což je nezisková organizace, kde pod vedením samotných účastníků, bez terapeutů, se drží lidé vzájemně na „správné“ cestě. Ono se ale nejedná pouze o drogy jako takové. Například spotřeba cukru byla ještě před sto lety 2,5 kg na osobu, ale dneska jsme v průměru kolem 40kg na osobu. Sáhněme si do svědomí. Každý z nás má nějakou svou závislost. Nicméně pan Bažant nám nepřišel říkat, co je dobré, nebo špatné. Pouze nás převyprávěním svého příběhu varoval před následky, které člověku přináší jeho vlastní volba – cesta závislosti. Právě proto nabádá k abstinenci.

 Abstinence je zdrženlivost.  

Pan Oldřich děti seznámil i s názornými ukázkami různých možností, na kterých si tvoříme závislosti. Káva, čaj, cukr, energetické nápoje, (které jsou velkým problémem dnešní mládeže), cigarety. Když si dáme jeden energetický nápoj týdně, pravděpodobně nám to neuškodí, ale když ho budeme pít denně po dobu x let, na našem zdravotním stavu se to určitě podepíše.

Prosím tedy, hovořme se svými dětmi více o střídmosti, zdrženlivosti, abstinenci. Přesvědčujme je, že se s námi můžou bavit o čemkoliv a vždy se dá najít řešení. Apelujme na to, že nikdo z nich není na zvládnutí jakýchkoliv problémů sám.

Děkuji panu Oldřichu Bažantovi, že nás navštívil. Že popíchnul spoustu z nás mít oči více otevřené, komunikovat. Doufám v budoucí spolupráci.

Bc. Nicole Draxlerová


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018