Školní metodik prevence

Mgr. Jan Jiřička

e-mail: zsvb.jiricka@email.cz

 

Konzultační hodiny

Středa 7:30 - 7:50

Čtvrtek 12:25 - 12:45

Konzultace v jiných termínech lze domluvit kdykoliv dle potřeby.

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit?

Které problémy spadají do mé kompetence?

  • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

  • experimenty žáků s návykovými látkami

  • vandalismus, krádeže, opakované ničení osobních věcí žáků ve škole

  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

  • projevy rasové a menšinové intolerance

  • domácí násilí a sexuální zneužívání

  • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Náplň práce školního metodika prevence ›››

 

Rizika virtuální komunikace ›››

Příručka pro rodiče a učitele týkající se problematiky kyberšikany.

Kniha vznikla v rámci projektu E‑Bezpečí.

 

Design, hosting, cms Reklamní agentura N-atelier © 2018