Školní sněm

ŠKOLNÍ SNĚM
Dne 1.11. 2021 se uskutečnilo 1. jednání školního sněmu. Sešli jsme se
ve třídě 3.A. Nejprve se představili mluvčí jednotlivých tříd a pak jsme
volili žákovskou radu.
Výsledky hlasování:
Předseda - Milan Nguyen (9.A)
Místopředseda - Medard Čech (6.A)
Zapisovatel - Honza Musil (7.A)
Nástěnkář - Jáchym Valíček (5.A)
Mluvčí - Valerie Grimová (7.B)
Potom následovala diskuze, ve které jsme projednávali umístění laviček
před školou a před učebnou fyziky, více mezitřídních akcí,  zámky na
toaletách.
                                                                                                                    
                                                                   

Valerie Grimová, 7.B


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018