Stravování

 

Školní stravování

Školní jídelna MŠ Vyšší Brod se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování

a Vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.

Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie, od které se odvíjí cena stravy.

Děti, které dovrší ve školním roce tj. od 1.9. do 31.8. 7 let, jsou zařazeny do věkové

kategorie 7-10 let.

 

Cena stravného ››› 

Přihláška ke stravování v MŠ pro školní rok 2018/2019 ›››

 

Design, hosting, cms Reklamní agentura N-atelier © 2018