Stravování

Školní stravování

Školní jídelna MŠ Vyšší Brod se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování

a Vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.

Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie, od které se odvíjí cena stravy.

Děti, které dovrší ve školním roce tj. od 1.9. do 31.8. 7 let, jsou zařazeny do věkové

kategorie 7-10 let.

 

Dietní stravování v MŠ ››› 

Vnitřní řád ŠJ MŠ ››› 

Vnitřní řád ŠJ MŠ - dodatek k 1.1.2020 ›››

Vnitřní řád ŠJ MŠ - dodatek k 1.1.2022 ›››


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018