Superstar

Dne 12. 5. 2022 jsem pořádala pro děti první ročník pěvecké soutěže

„Základní škola Vyšší Brod hledá svoji SUPERSTAR.“

Celé dopoledne se neslo v duchu velkého talentu. Do soutěže se přihlásilo 30 dětí. Některé na poslední chvíli svou účast odřekly, ať už z důvodu nepřekonatelné trémy, nebo kvůli tomu, že se nakonec nemohly zúčastnit. Ale i přesto byla účast velmi hojná. S porotou jsme viděli 26 krásných vystoupení. Někteří účinkující zvolili doprovod formou karaoke, někteří se doprovodili sami na svůj nástroj. Díky p. Bedřichovi Konečnému byla skvěle zajištěna celá technická stránka události, především její ozvučení. Akci moderoval p. Petr Galazka, což bylo organizačně také nezbytné, protože právě jeho průvodní slovo zajišťovalo hladký průběh celého dopoledne. Oběma pánům patří mé velké díky, protože pro děti všechno dělali zdarma.

V porotě mě doprovodili p. Jan Straka, pí. Dita Kaiserová, pí. Karolína Baudyšová, a proto jim chci touto cestou velmi poděkovat za spravedlivé hodnocení a trpělivost při velmi těžkém rozhodování o vítězích. Dětičky byly opravdu skvělé. Pro mě byli vítězové úplně všichni! Museli jsme ale vybrat pět prvních míst a ta byla udělena takto: 1) Marie Jana Ďurejová, 2) Kristýna Bradáčová, 3) Hana Horká, 4) Anna Pincová, 5) Vanesa Procházková. Výherci byli oceněni krásnými cenami, které zajistili sponzoři celé akce, a sice: Město Vyšší Brod, Milan Center, M&M Ming Market, Viet Village a Pekárna Vyšší Brod. Oceněni byli nejen výherci, ale všichni účinkující dostali za svou odvahu a talent spoustu dobrot. Děkuji také všem svým kolegům a svým nadřízeným za pomoc během celého dne.

 

Velkým překvapením na závěr dopoledne byl tajný host, kterého zajistila pí. Kaiserová.

Byl to p. Roman Tomeš, který se mnou předal výhercům ceny a zazpíval svůj letní song ze seriálu Slunečná. Téhož dne odpoledne se ale konal ještě jeden koncert, a to pro širokou veřejnost. Opět zde vystoupil p. Tomeš, který společně s vítězi zazpíval dvě písně, což byl pro děti velký zážitek.

 

Děkuji především našim statečným vystupujícím, hlavně díky nim se celý den mohl konat. Byla to skvělá podívaná a doufám, že si tento zážitek za rok opět zopakujeme.

 

Bc. Nicole Draxlerová

 

PS: A my děkujeme Nicole za skvělý nápad, obrovské nasazení a náročnou přípravu této skvělé podívané s jedinečnou atmosférou.

Kolegové a kolegyně

 


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018