Úspěšná reprezentace v matematické olympiádě

Velmi pěkného umístění dosáhli žáci 5. B v okresním kole matematické olympiády

v kategorii mladších žáků Z 5, která se konala 31. ledna v DDM v Českém Krumlově.

Nejlepšího umístění dosáhla Amelie Kaiserová, která skončila na výborném 2. místě,

ale zároveň se stala i úspěšnou řešitelkou složitých matematických úloh.

Neztratil se ovšem ani Martin Hoang s hezkým 4. místem.

Amálko a Martine, děkujeme vám za úspěšnou reprezentaci naší školy a blahopřejeme!

rsch

Design, hosting, cms Reklamní agentura N-atelier © 2018