Výchovný poradce

PaedDr. Blanka Mikulová

e-mail: mikulova@zsvyssibrod.cz

 

konzultační hodiny

úterý 12:30 – 13:00 hod.

Konzultaci je možno domluvit dle potřeby i v jiném termínu.

 

S čím se na mne můžete obrátit?

Co spadá do mé kompetence?

     · výchovné a výukové problémy žáků

     · spolupráce s institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež

     · spolupráce s třídními učiteli při podávání návrhů na vyšetření v pedagogickopsychologické

        poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

     · spolupráce s třídními učiteli při zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálních plánů

     · poradenská činnost pro vycházející žáky

       (informace o středních školách, přijímacím řízení, vyplňování přihlášek, odvolání)

     · organizace zápisu žáků do první třídy

 

Náplň práce výchovného poradce ›››

 

  • Volba povolání

    Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

     


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018