Zápis do 1.třídy

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat dne 1. dubna 2019. 

 

Zápisní list do 1. třídy ›››

 

Odklad povinné školní docházky

Školský zákon umožňuje odklad povinné školní docházky, pokud zákonný zástupce o odklad písemně požádá a žádost doloží doporučujícími posudky příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do 30. dubna kalendářního roku.

Design, hosting, cms Reklamní agentura N-atelier © 2018